...

    Welkom!

Welkom op de website van de gezamenlijke kerken in de regio Musselkanaal en Mussel.

Op deze site vindt u informatie over de diverse kerken in de regio, zoals adres- en contactgegevens en de aanvangstijden van diensten en vieringen. Op dee pagina is één en ander te vinden over wie wij zijn, wat wij beogen en wat wij in gezamenlijkheid doen.
U bent van harte welkom in onze diensten en vieringen of bij één van onze andere activiteiten.

 

    De samenwerkende kerken van Mussel en Musselkanaal zijn:

CHRISTELIJKE GEREFOMREERDE KERK "DE ARK" 

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIES MUSSEL/KOPSTUKKEN EN MUSSELKANAAL

BAPTISTENGEMEENTE JABES TE MUSSELKANAAL

BIJBELGELOVIGEN MUSSELKANAAL

PROTESTANTSE GEMEENTE MUSSELKANAAL E.O.

  

    Ons logo vertelt over ons...

In ons logo staat het kruis van Jezus Christus letterlijk en figuurlijk voorop. Dit is wat ons als kerken samen verbindt.

De verschillende lettertypes geven aan dat onze gemeenschappen allemaal verschillend zijn. Toch zijn we één door ons fundament: de gestorven en opgestane Jezus, de eeuwige en enige Zoon van God.

Ook de regenboogkleuren laten onze diversiteit zien. Bovendien is de regenboog teken van hoop en symbool van Gods genade en trouw. Die hoop, genade en trouw willen we uitdragen in de omgeving.

Met onze naam "samen-kerk" laten we zien dat we als kerken verbonden zijn en samen dienstbaar willen zijn in onze regio.

 

 

RK musselkanaalCGK Mussel

PG musselkanaal

BGMGK Mussel 

Bijbelgelovigen


   R.K. O.L.V. van Lourdes
   Zandtangerweg 77
   9584 TA Mussel/Kopstukken
  
   Eredienst zondags om 11.15 uur

 

 

 

 Missie en visie

Samen-kerk is de gemeenschap van christelijke kerken in Mussel, Musselkanaal en omstreken. 
Vanuit onze christelijke inspiratie willen we als gezamenlijke kerken groeien in eenheid, onderlinge liefde en dienstbetoon. We vieren en leren samen en dragen gezamenlijk het evangelie uit naar onze omgeving. 

 

Samen-kerk bestaat als orgaan uit afgevaardigden van de verschillende kerken in de regio. Zij bespreekt op haar vergaderingen kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken en ontplooit activiteiten in dienst van haar doelstelling. Hiertoe heeft zij contact met de burgerlijke overheid en diverse maatschappelijke organisaties.

 

Doelen

 

Samen-kerk stelt zichzelf drie doelstellingen:

 

·    Samen vieren:   Lees meer
Rondom de kernmomenten van het christelijk geloof (Kerst, Pasen, Pinksteren) staan we als gezamenlijke kerken samen stil bij het evangelie. Ook op andere momenten vieren we samen.

 

·    Samen leren:   Lees meer
Vanuit onze verschillende kerkelijke tradities nemen we onze eigen invalshoeken mee. Het is waardevol elkaar daarin te laten delen. Daarom organiseren we activiteiten om van elkaar te leren.

 

·    Evangelie delen:   Lees meer 
Naar de opdracht van onze Heer delen we het evangelie uit door een gezamenlijk getuigenis (missionair) en gezamenlijke barmhartigheidsbewegingen (diaconaal).