Samen vieren

Rondom de kernmomenten van het christelijk geloof (Kerst, Pasen, Pinksteren) staan we als gezamenlijke kerken samen stil

bij het evangelie. Ook op andere momenten vieren we samen. We ontplooien hiervoor de volgende activiteiten:

 

o   Volkskerstzang/Samen-Kerst-viering: gezamenlijke viering in adventstijd.

 

o   Goede week: jaarlijks vindt namens Samen-kerk in de goede week een viering oid plaats om het lijden, het sterven en de opstanding van

     Jezus te vieren en verkondigen. Te denken valt aan uitvoeringen als de MarcusPassie of gezamenlijke vespervieringen.

 

o   Week van gebed: in de jaarlijkse Week van Gebed draagt Samen-kerk in de regio bij met twee avondvieringen (één in Mussel, één in

     Musselkanaal).

 

o   Snikkedienst: de jaarlijkse Snikkeweek in Musselkanaal wordt afgesloten met een evangelisatiedienst namens Samen-kerk.