Samen leren

Vanuit onze verschillende kerkelijke tradities nemen we onze eigen invalshoeken mee. Het is waardevol elkaar daarin te laten delen. Daarom organiseren we activiteiten om van elkaar te leren. Te denken valt aan het volgende:

 

o   Geloofsgesprekken: Op onze eigen vergaderingen nemen we ruim de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over gelezen bijbelteksten. Het is waardevol elkaar op deze manier te ontmoeten en ook in geloof beter te leren kennen. Het verlangen leeft om te zoeken naar mogelijkheden hier meer mensen mee kennis te laten maken.

 

o   Leeravond: Eén keer per jaar organiseren we rond een actueel thema een leeravond voor alle kerken. Te denken valt aan thema’s van maatschappelijke en/of theologische waarde.