Evangelie delen

Naar de opdracht van onze Heer delen we het evangelie uit door een gezamenlijk getuigenis (missionair) en gezamenlijke

barmhartigheidsbewegingen (diaconaal). Hieronder scharen we de volgende activiteiten:

 

o   Kerstmarkt: Op de jaarlijkse kerstmarkt in Musselkanaal zijn we aanwezig om te getuigen van het evangelie van Jezus’ geboorte.

 

o   The Passion Musselkanaal: Aansluitend bij de jaarlijkse landelijke Passion of zoekend naar een eigen uitvoering getuigen we van het evangelie van Jezus’ lijden, sterven en opstanding.

 

o   Dodenherdenking: Namens de gezamenlijke kerken leggen we een krans en plaatsen we een stuk in de kranten om te laten zien dat we het als kerken rekenen tot onze verantwoordelijkheid op te roepen tot recht, vrede en zorg voor medemensen.

 

o   Asielzoekerswerk: Als gezamenlijke kerken organiseren we activiteiten op en rond de asielzoekerscentra met het oog op het bieden van ontspanning en het leggen van contacten. Hiervoor is een speciale werkgroep in het leven geroepen.

 

o   Vrijwilligerspool Welstad: Namens de gezamenlijke kerken is in 2016 (?) een aantal vrijwilligers aangemeld. Deze worden zo nu en dan benaderd voor het brengen van bezoekjes bij eenzamen of het verlenen van ondersteunende diensten bij hulpbehoevenden.

 

o   Uitvaarten voor minima: Met de burgerlijke gemeente is contact over een eventuele rol voor de kerken bij het menselijk houden/maken van deze uitvaarten.