Werkgroep Asielzoekers

 

Op uitnodiging van het Samen-kerk overleg kwamen In 2013 een aantal mensen van de diverse kerkgenootschappen in Musselkanaal en Mussel samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de verantwoordelijkheden, die we als kerken hebben naar asielzoekers in onze nabijheid. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen, dat we als christenen de opdracht hebben om om te zien naar de vreemdeling. De heer De Jong hield namens de Stichting Gave een presentatie over hun doelstellingen en de mogelijkheid om werkgroepen te helpen oprichten en te begeleiden. Zij maken christenen bewust van de bijbelse roeping om de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Het gevolg van deze bijeenkomst was, dat de Werkgroep asielzoekers in het leven werd geroepen.

 

Om contact te leggen met de asielzoekers organiseren we gezellige avonden voor bewoners van het AZC Musselkanaal. Vanuit deze contacten kunnen er meer persoonlijke gesprekken worden gevoerd. (In de openbare ruimten van het AZC mag niet over religie worden gesproken. Inmiddels zijn er gesprekspartners voor de asielzoekers die dat willen en wordt er geholpen met de Nederlandse taal.

 

Verder verzorgt de werkgroep i.s.m. met Stichting Gave elk jaar in de Kerstperiode een attentie voor alle bewoners van het AZC.

 

 

Samen-Kerk logo